【About Me】

posted on 23 Nov 2009 22:35 by safrira

 

 

 

 

Author :: safrira_c , safrira

Date of Birth :: 07/02

Bloodtype :: O

Like :: Music,Cosplay,anime,movie,books

Color :: blue,silver

 

 

CONTACT

E-mail :: safrira_c@yahoo.com

 Facebook ::www.facebook/safrira

Twitter :: http://twitter.com/#!/safrira

Page :: Safrira C [Area for pic my cosplay] 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ten true  about me

 

1.เหมือนจะสนิทกับคนง่าย เเต่บทจะยากก็ยาก

2.ถ้าไม่สนิทจริงๆจะเฉยๆ เงียบๆ คงคิดว่าเป็นคนละคนกับในเน็ต*ฮา

3.เจอกันจริงๆ อยากบอกว่าไม่กล้าเข้าไปทักคนที่รู้จัก

4.เห็นคงกันตามงานบ่อยด้วยบทบาทคนใช้เลเยอร์(??)

5.มักจะจำไม่ได้ถ้าไม่ได้คอส 5555

6.ถึงไปงานบ่อยเเต่ก็ไม่ได้คอสเท่าไร(??)

7.จะเจออยู่กะเเฟมมิลี่เกรียนๆ(??)

8.บ้าคลั่งคนๆหนึ่งอย่างมากมาย....(??)

9.พลาดงานคอสไหนไม่เท่างานคอสงานสัปดาห์หนังสือ

10.บ้านิยาย ผจญภัย เเฟนตาซี สืบสวนสอบสวนเป็นที่สุด !

 

 

สุดท้าย ถ้าเจอกันเล้วจำได้ เข้ามาทักได้นะไม่กัด*ฮา

 

 

 

ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะ <3